Awards button
Whales button
Privacy button
Copyright button
Search button
Amber button
Luuk's Travel Site Logo
Travel button
Sitemap button
About us button
Genealogy button
Homepage tutorial button
Home button
Coat of Arms of the family Francken

Charter Member Banner

Genealogy of the family FRANCKEN


Horses

Divider

Great Brittain flag
For an English translation, click the flag please.

Kwartierstaten van de familie Francken

Afstammelingen van Francken Nicolaas (2 April 98)

A : Nicolaas Francken, gehuwd Geertruy van Ooy. Hij had 1 kind :

-------------

B.1 : Walraven Francken, geboren in Nijmegen op 4 Augustus 1754, gestorven in Nijmegen op 21 Juni 1835, gehuwd Anna Christiana van Goor, op 24 Juli 1780 in Nijmegen (geboren op 23 Februari 1762 in Nijmegen en gestorven op 5 Juli 1835 in Nijmegen, dochter van Ahasueros van Goor en Anna Geertruy Streck).
(Aantekeningen : Levensloop: Kopiist (1771), klerk (1777) van het kwartier van Nijmegen, kommies ter kamer van Financien van dat voormalig kwartier (1799), later gekwalificeerd Kollekteur van de Koninklijke Nederlandsche Loterij, rechter in de Rechtbank van Koophandel te Nijmegen, lid van Den Dijkstoel van het Rijk van Nijmegen.

Kinderen:

1. Nicolaas Gerrit, geb. april 1788 te Nijmegen, overleden 29 juli 1853 te Elst

2. Ahasueros, geb. 31 oktober 1790 te Nijmegen, overl. 29 juli 1857 te Doorn

3. Geertruy, ged. 1 september 1793 te Nijmegen. Overl. (?) 1-9-1793?

4. Geertruy, geb. 1796, ged. 16 oktober 1796 te Nijmegen. Overl. 6 april 1869 te Utrecht

5. Anna Geertruy, ged. 3 februari 1799 te Nijmegen. Overl.(?) 3-2-1799?

Zie noot elders uit Ned. Leeuw, bldz. 371, c.a. Walraven, Baron van Bavelen, Hr. van Weurt, etc.)

Hij had 5 kinderen :

-------------
Top Button

C.1.1 : Nicolaas Gerrit Francken, Mr., geboren in Nijmegen op 23 September 1788, werd gedoopt in Nijmegen, gestorven in Elst op 29 Juli 1853, gehuwd Henriëtta Jacoba van Rossum, op 19 Mei 1820 in Muiden (geboren op 6 September 1793 in Muiden en gestorven op 28 Februari 1863 in Elst, dochter van ? van Rossem).
(Aantekeningen : Levensloop: Advokaat te Nijmegen (1803), later te Elst (1815).Secretaris v.h. Kwartierdrostambt van Nijmegen, veranderd in de Onder-Prefectuur van Tiel (1808-1811), Advokaat-Fiskaal van Overbetuwe (1810-1811), Griffier bij het Vredegerecht (1811), Notaris (1812), Plv. Vrede- (later Kanton-) Rechter (1834), Lid v.d. gemeenteraad en assesor te Elst, lid v. de Prov. Staten van Gelderland (1829), Hoofdingeland in Overbetuwe (1826)

9 Kinderen, waarvan 6 overleden. rest:

1. Anna Christina, geb. 6 juli 1821 te Elst, overl. 27 januari 1892 te Elst.

2. Mr. Walraven, geb. 10 augustus 1822 te Elst, overl. 5 dec. 1890 te Nijmegen

3. Cornelis, geb. 28 november 1824 te Elst, overl. 10 maart 1887 te Elst.

Overl kinderen: 3 dochters, 1 zoon, Ahasueros, Alida Willemina Geertruya.

Hij had 9 kinderen :

-------------
Top Button

D.1.1.1 : Anna Christina Francken, geboren op 6 Juli 1821, gestorven op 27 Januari 1892.

-------------

D.1.1.2 : Walraven Francken, Mr., geboren op 10 Augustus 1822, gestorven op 6 December 1890, gehuwd ? Getrouwd met onbekend. (Aantekeningen : Getrouwd, maar onbekend met wie. Geen kinderen.)

-------------

D.1.1.3 : onbekend Francken, geboren op 28 November 1822.
(Aantekeningen : Vermoedeijk dood geboren. Niet gedoopt.)

-------------

D.1.1.4 : Cornelis Francken, Mr., geboren in Elst op 24 December 1824, gestorven in Elst op 10 Maart 1887, gehuwd Theodora Willemina van Meurs, op 28 Mei 1853 in Deventer (geboren op 2 Oktober 1835 in Doetinchem en gestorven op 27 Augustus 1884 in Elst, dochter van Peter Anthony van Meurs en Wilhelmina Fredrikka Coops).
(Aantekeningen : Levensloop: Griffier bij het kantongerecht te Elst (1852), notaris (1853) en Plv. kantonrechter te Elst, Hoofdgeerfde van Overbetuwe (1875).) Hij had 1 kind :

-------------

E.1.1.4.1 : Nicolaas Gerrit Francken, Mr., geboren in Elst op 27 Februari 1860, gehuwd Wilhelmina Hendrika Ente van Gils, op 7 September 1894 in Den Haag (geboren op 10 Oktober 1864, dochter van Hendrik Jacobus Ente van Gils en Maria Jacoba Fuhrer).
(Aantekeningen : Notaris en kanton rechter-plaatsvervanger te Elst)

-------------

D.1.1.5 : onbekend Francken, geboren op 19 November 1827, gestorven op 19 November 1827.
(Aantekeningen : Dood geboren of direct na geboorte overleden. Niet gedoopt.)

-------------

D.1.1.6 : Ahasueros Francken, Ds., geboren op 5 Mei 1829, gehuwd Anna Sophia van den Brandhof (geboren op 9 Juni 1840 en gestorven in 1893).
(Aantekeningen : Predikant)
Hij had 4 kinderen :

-------------
Top Button

E.1.1.6.1 : Walraven Francken, Mr., geboren op 14 November 1864, gestorven in Den Haag op 29 Oktober 1948.
(Aantekeningen : Woonde alleen in Den Haag. "Oom Walraven". Toch iewat excentriek. Had kleding van tientallen jaren opgeslagen in mottenballen, maar deze werd toch opgevreten. Voor de achterneven een "geheimzinnige" oom.)

-------------

E.1.1.6.2 : onbekend Francken, geboren op 9 Maart 1867, gehuwd onbekend van Reun.
(Aantekeningen : Verder geen gegevens bekend)

-------------

E.1.1.6.3 : Aartje Theodora Francken, geboren op 6 Juni 1868, gestorven op 27 Juli 1938.

-------------

E.1.1.6.4 : Arend Francken, geboren in Ettenigem-Genderingen op 25 Mei 1871, gestorven in Apeldoorn op 2 Oktober 1937, gehuwd Annigje de Vries, in 1898 in ? (geboren op 18 Maart 1879 in ? en gestorven op 12 Mei 1976 in Oosterbeek, dochter van ? de Vries).
Hij had 4 kinderen :

-------------

F.1.1.6.4.1 : Ahasueros Francken, geboren in Wilnis op 13 Februari 1901, gestorven in Bergen op Zoom op 2 Februari 1975, gehuwd Janna Veldhuis (geboren op 16 Mei 1906, dochter van Jannes Veldhuis en Hendrika Beverdam).
(Aantekeningen : Architect te Bergen op Zoom. Overleden aan prostaatkanker. Twee kinderen, een tweeling:

Annigje Arendina Francken, geboren 3/12/1936 (Annie)

Hendrika Janna Francken, geboren 3/12/1936 (Rini), overleden door auto ongeluk op 7 juli 2001 te Huybergen. gecremeerd te Bergen op Zoom, 13-7-2001 en de urn is bijgezet in het familie graf aldaar.

-------------
Top Button

F.1.1.6.4.2 : Lukas Francken, geboren in Bussum op 3 Mei 1903, werd gedoopt in Bussum op 8 Mei 1903, gestorven in Apeldoorn op 24 Februari 1993, gehuwd Johanna Niessina Dermois, op 17 November 1933 in Apeldoorn (geboren op 14 Maart 1906 in Apeldoorn en gestorven op 13 Februari 1986 in Apeldoorn, dochter van Jacob Dermois en Hanna(?) Coert).
Aantekeningen : Ridder in de orde van Oranje Nassau
Leraar boekhouden M.O., maar nooit actief.
Chef Accountants Dienst gemeente Apeldoorn, ook korte tijd van afd. Militaire Dienst.
Referendaris.
Een vriendelijke man, zeer wilskrachtig, goed vader en liefhebbend echtgenoot. Een zeer gelukkig huwelijk, hetgeen helaas zeer op de proef werd gesteld door een beroerte van zijn vrouw, wat volledige invaliditeit met zich meebracht. Volgens hemzelf waren de daarop volgende 17 jaren de gelukkigste van zijn leven. Hij verzorgde zijn vrouw volledig, deed al het huiswerk. En was zeer gelukkig.
Een wijs man, maar hield soms erg vast aan zijn eigen ideeen. Toch was hij voor rede vatbaar. Een man, die geliefd werd en gerespecteerd.)
Hij had 2 kinderen :

-------------

G.1.1.6.4.2.1 : Lukas Arend Francken, geboren in Apeldoorn op 26 Mei 1935, werd gedoopt in Apeldoorn op 20 Maart 1956, gehuwd (1°) Jacoba Dirkje Bajema, op 7 Oktober 1957 in Adelaide (geboren op 2 Juli 1936 in Rotterdam, dochter van Sjoerd Bajema en Neeltje van Nieuwpoort), (2°) Prientje Cornelia Jozina Van Kamer (Perrie), op 27 Maart 1986 in Vlissingen.

Aantekeningen : Opgegroeid in Apeldoorn, daarna in dienst bij Luchtmacht (vliegverkeersleiding). Daarna ge-emigreerd naar Australie (april 1956). Daar gewerkt bij een Medisch en Veeartsenijkundig laboratorium, als laborant, daarna als laboratory technician bij Mobil Oil Refinery. Getrouwd met Cobie Bajema uit Nederland, Rotterdam. Een kind geboren in Adelaide: Brigitte Andrea (1965). Na een retourreis voor vacantie in Nederland, uiteindelijk in 1967 definitief terug gekeerd naar Nederland. 10 Maanden gewerkt in Hamburg, Duitsland als ChemoTechniker, bij Mobiloil research Laboratorium (Wedel). Daarna begonnen bij Mobil Oil Raffinaderij in Amsterdam als hoofd analist. Gewoond in Uitgeest, waar zoon Edgar geboren werd (in Heemskerk) in 1969. Verhuisd naar Vlissingen, gewerkt als hoofd laboratorium bij de raffinaderij van Total. Vervolgens ging hij werken bij een klein ingenieursbureau in Eindhoven (LEC International) als Technical Manager. Hij installeerde volledige laboratoria in landen als Nederland, Turkije, Iran, Kuwait, Verenigde Emiraten, Saudi Arabie, Nigeria, Maleisie, Zuid-Korea, China en Thailand, en leerde het lokale personeel met de nieuw verworven apparatuur om te gaan. Dit hield in dat hij soms vier maanden aan een stuk in een dergelijk land verbleef. Perrie bezocht hem verschillende malen voor enige weken, in Maleisie, Kuwait, en Iran.

Hij heeft 2 kinderen :

-------------
Top Button

H.1.1.6.4.2.1.1 : (1) Brigitte Andrea Francken, geboren in Adelaide, Australie op 12 Januari 1965, gehuwd Marinus Griepgeboren in Middelburg Zij wonen nu in Schiebroek bij Rotterdam.

Zij had (heeft) 4 kinderen :

-------------

I.1.1.6.4.2.1.1.1: Olivier Jacob Griep, geboren in Rotterdam op 28 Augustus 1995.

I.1.1.6.4.2.1.1.2: Quirine Catharina Jacoba Griep, geboren in Rotterdam op 19 April 1997

I.1.1.6.4.2.1.1.3: Thomas Adriaan Griep, geboren in Rotterdam op 23 november 1999

I.1.1.6.4.2.1.1.4: Louise Cathelijne Margaretha, geboren in Rotterdam op 9 mei 2001

-------------

H.1.1.6.4.2.1.2 : (1) Edgar Christian Francken, geboren in Heemskerk op 27 Oktober 1969, gehuwd geweest met Natalie van Eijsden, op 22 September 1993 in Amsterdam, gescheiden 1999. Woont nu in Amsterdam met zijn vriendin Daniëlle Willemsen.

-------------

G.1.1.6.4.2.2 : Walraven Francken, geboren in Apeldoorn op 28 April 1939, gehuwd met Lumina Valentina van Dijk.

-------------
Top Button

F.1.1.6.4.3 : Walrafina Francken, geboren in Bussum op 21 Mei 1904, gestorven in Oosterbeek op 31 December 1994.
(Aantekeningen : Onderwijzeres. Zeer eigenwijs maar eerlijk persoon. Diep gelovig, Ned. Hervormd. Overleden aan ouderdom (hart). Zorgde haar leven lang voor haar moeder, die erg fragiel was, maar door haar zorgen een hoge leeftijd behaalde.
"Tante Fien" zoals ze door haar familieleden werd genoemd (of "Fientje") is altijd ongetrouwd gebleven.)

-------------

F.1.1.6.4.4 : Anne Arend Francken, geboren in Bussum op 7 Maart 1906, gestorven in Oosterbeek op 16 Februari 1982, gehuwd Annie van Vark, in 1947 in Oosterbeek.
(Aantekeningen : "Oom Ad" is overleden aan de ziekte van Parkinson. Hij was een accountant, die veel en hard werkte en overal in de buurt van Arnhem en op de veluwe zijn klanten had waarvoor hij de boeken deed. Hij was het "kleine broertje" van de andere broers en zus. Ze namen hem altijd in bescherming.
Hij had twee kinderen, Ad en Babs. Ad woont nog steeds in Oosterbeek en is getrouwd en heeft één kind, Babs is verhuisd na haar huwelijk naar Canada en heeft twee kinderen.)

-------------

D.1.1.7 : onbekend Francken, geboren op 9 Augustus 1830, gestorven op 9 Augustus 1830.
(Aantekeningen : Bij geboorte of direct daarna overleden. Niet gedoopt).

-------------

D.1.1.8 : onbekend Francken, geboren op 18 December 1834, gestorven op 18 December 1834.
(Aantekeningen : Overleden bij geboorte. Niet gedoopt).

-------------

D.1.1.9 : Alida Willemina Geertruya Francken, geboren op 12 Mei 1836, gehuwd Nicolaus Stephanus Th.A. van Meurs (geboren op 7 Augustus 1830, zoon van Peter Anthony van Meurs).

-------------
Top Button

C.1.2 : Ahasueros Francken, Ds., geboren in Nijmegen op 31 Oktober 1790, gestorven in Doorn op 29 Juli 1857, gehuwd Catharina Geertruida Van Rossem, op 23 Oktober 1818 in Muiden.
(Aantekeningen : Levensloop: Predikant te Muiden, Doetinchem, Delft, Utrecht. Voorzitter der Algemene Synode van de Nederlandsche Hervormde Kerk. Had zitting in vele kerkelijke organisaties. Aadviseur voor de Commissie belast met de samenstelling van de bundel Christelijke Gezangen bij de Hersteld - Evangelistische Lutherse Gemeenten in Ned. Kinderen:

1. Anna Christiana, geb. 20 sept. 1819 te Muiden. Overl. 18 aug. 1903 te Utrecht.

2. Prof. Dr. Cornelis Marinus, geb. 7/12/1820 te Muiden, overl. 4-7-1900 te Utrecht.

3. Ds. Walraven, geb. 4-9-1822 te Doetinchem, overl. 16/1/1894 te Utrecht.

4. Dorotheus, geb. 27/3/1824 te Delft, overl. 3-10-1824 te Delft.

5. Dorothea, geb. 30-12-1825 te Delft. Overl. 1-4-1919 te Utrecht

Ridder in de Orde van de Nederlanse Leeuw.

-------------

C.1.3 : Geertruy Francken, geboren op 1 September 1795.
(Aantekeningen : Vermoedelijk overleden bij de geboorte of direct daarna.)

-------------

C.1.4 : Geertruy Francken, geboren 1796.
(Aantekeningen : Gedoopt 16 oktober 1796 te Nijmegen. Overl. 6 april 1869 te Utrecht. Gehuwd met Johannes Hendricus Menso, geb. 11 november 1790 te Slijk-Ewijk, overl. 22 januari 1845 te Driel. 6 kinderen).

-------------

C.1.5 : Anna Geertruy Francken, geboren op 3 Februari 1799.
(Aantekeningen : Mogelijk overleden bij of vlak na de geboorte.)


Divider

GenePool WebRing logo [Prev 5]
[Next]
[Next 5]
[Random]
[List Sites]
[Home]
[Stats]
[Join ring]
Powered by RingSurf!

Genea index

Divider

Ancestry Connections

Divider

Top Button

][ Home][ Travel][ Awards][ Genealogy][ HPage tutor][ Whales][ About us][ Amber][ Search][ Sitemap][ E-mail][

Copyright © 1998-2010 Luuk Francken
Created: February 18, 1998 Updated: januari 5 2013
Copyright © 1998-2018 Luuk Francken